Dapatkan Info Artikel Terbaru Via Email, Masukkan Emailmu Dikolom Bawah Untuk Berlangganan!

Friday, January 29, 2016

Contoh Pidato Bahasa Jawa Pembukaan

Kali ini blog penghasil uang mencoba menulis contoh pidato bahasa jawa pembukaan, pada artikel yang lalu blog penghasil uang pernah menulis juga tentang artikel bahasa jawa dalam postingan yang berjudul " Cari Artikel Bahasa Jawa Tentang Kebudayaan ? " maka tidak ada salahnya kalau kali ini saya menulis contoh pembuka dalam pidato berbahasa jawa. Kalau contoh pembuka pidato berbahasa jawa ini ada salah kata dan penulisan mohon di luruskan ya.
"Dumateng poro pepundhen,poro sesepuh pinisepuh ingkang hanggung mastuti dumatheng pepoyaning kautaman, ingkang pantes pinundhi pundhi saha kinabekten.
Poro alim ulama ingkang rinten ndalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi, minangka kiblating para panembah ingkang satuhu luhuring budhi.
Punapadene poro lenggah kakung mewah putri ingkang kinurmatan.

Monggo kawulo derekaken ngaturakon raos sukur wonteng ing ngersonipun Allah ingkang sampun paring mapinten pinten kenikmatan dumateng kito sedoyo, mugi mugi kanthi raos sukur meniko saged ndadosaken adicoro meniko sagedo lancar lan tebih saking rubedo.

Sholawat saha salam monggo kita aturaken dumatheng junjungan kita Nabi Muhammad SAW, ingkang kito tenggo tenggo syafaatipun wonten ing dunyo dumugi wonten ing yaumil kiyamah mbenjang, Allahuma Amin"

Itu tadi sedikit contoh pidato pembuka dengan berbahasa jawa, setelah pidato pembuka tadi, maka baru kita masuk kepada apa yang akan kita sampaikan, misalnya untuk acara serah terima dalam upacara panggih temanten, tentunya isi pidatonya juga disampaiakan dalam bahasa jawa juga. Demikian tulisan ini saya akhiri. Semoga contoh pidato pembuka berbahasa jawa ini bermanfaat untuk kita bersama, Amin.

No comments:

Post a Comment